Гледай интернет телевизия за българи в чужбина

Най-гледаните български телевизионни канали, филми, предавания и музикални клипове, достъпни с високо качество за целия свят

Нетера насърчава етичните хакери

In English

Нетера осъзнава необходимостта от висока защита на информационните си системи и полага усилия за препятстване на инциденти в информационната сигурност на поддържаните от дружеството платформи.

Ние насърчаваме и стимулираме етичните специалисти по киберсигурност, които откриват слабости в дигиталната защита на данните от нашите информационни системи.

Ако откриете пробойни в нашите информационни системи –сайтове, сървъри и др., Ви молим да ги докладвате на e-mail [email protected].

Нашият екип отIT специалисти ще разгледа Вашия сигнал и ще Ви върне обратна връзка.

В зависимост от достоверността на изпратения ни доклад, и с оглед на степента на опасност на откритата уязвимост в сигурността на платформите ни, Вие ще бъдете възмездени за положените от Вас усилия.

Ако полученият от Вас доклад е полезен за подобряване сигурността на нашите продукти и услуги, ще получите от нас награда в размер до € 100 (сто евро).

Вярваме, че заедно с Вас ще постигнем желаното високо ниво на дигитална безопасност.